شهر حجاب | فروشگاه چادر شهر حجاب |فروشگاه حجاب | خريد اينترنتی چادر| فروشگاه اینترنتی حجاب | مقنعه|فروش چادر|چادر لبنانی|چادر ملی
logo-samandehi
  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

حجاب، قانون، احترام

حجاب، قانون، احترام

خالق انسان در قرآن کریم - کتابچه راهنمای بشر – قوانین مورد نیاز برای زیست بهتر و با کیفیت تر فردی و اجتماعی انسان ها را به تفصیل بیان و احادیث و روایات معصومین آن را با جزییات بیشتری تشریح کرده است. آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور درباره لزوم پایبندی زنان و مردان به حجاب و پوشش می فرماید «مردان و زنان مومن را بگو تا چشمها از نگاه بپوشانند و فروج و اندام شان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهرا ظاهر می شود آشکار نسازند. (زنان) باید سینه، بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازنند جز بر محارم و اطفال غیر ممیز... .در روایات و احادیث حضرات معصومین نیز پوشیدگی و محفوظ داشتن «زن» مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی او تلقی شده است. «پوشش» در سیره و اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ شأن، منزلت و ارزش های فردی بانوان تلقی شده و این مسئله در تنافی با آزادی های اجتماعی دانسته نشده است. ایشان معتقد است «حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است، با آزادی مخالفتی ندارد. اسلام با آنچه خلاف عفت است، مخالفت دارد».امام(ره) در فرازی دیگر تاکید دارند «باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزش های شماست. هر چه را که خدا دستور فرموده است - چه برای زن و چه برای مرد - برای این است که آن ارزش های واقعی که این ها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی با دستهای فاسد استعمار و عُمال استعمار پایمال شود، زنده بماند» ایشان بر رعایت «پوشش» توسط بانوان تاکید داشته و هر لباسی که چنین کند را مورد تایید قرار داده اند.